poniedziałek, 26 października 2015

Publikacja już wydana!

Oto plon moich badań, warsztatów plastycznych przeprowadzonych z dziećmi w Dolinie Baliem w Papui Zachodniej, w Haima w Omanie oraz w dzielnicy Katowic - Nikiszowcu. Oprócz bogatego materiału zdjęciowego oraz reprodukcji prac dzieci, znajdują się w książce teksty analityczne dr hab. Kingi Kuszak, Ewy Kokot, Józefa Blachy oraz moje wprowadzenie. Ponad 100 stron, nakład 500 egzemplarzy, wersja polska i angielska, publikacja wydana dzięki środkom finansowym, jakie pozyskałem w ramach potencjału badawczego przyznanego przez Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 
Z uwagi na ograniczony nakład tej publikacji, w niedalekiej przyszłości udostępnię książkę internetowo w pdf-ie.
Pragnę kontynuować te badania, pozyskując kolejne rysunki dzieci reprezentujących zanikające kultury i prosząc fachowców o teksty analityczne. Miałem zamiar udać się w tym celu do Indii północno - wschodnich, Palestyny oraz Irlandii, lecz ostatnie wydarzenia geopolityczne spowodowały, że rozważam pracę z dziećmi uchodźców z Bliskiego Wschodu.

Jutro o godz. 12.45 na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach podczas konferencji "Energia 2" zaprezentuję założenia projektu oraz przedstawię wybrane prace rysunkowe dzieci. Będzie też można otrzymać egzemplarz książki, ilość ograniczona!