sobota, 27 czerwca 2015

Rysunki dzieci: Oman cz.2

Tematy rysunkowe zadawane dzieciom były dwojakiego rodzaju, choć oba oparte o fantazję raczej niż odtwórcze działanie. Pierwszy odnosił się do przeszłości, znanej z opowieści rodziców i dziadków. Drugi zaś, teraz prezentowany, do wyobrażonej przyszłości. Wybrałem dzieci w wieku, 9-11 lat a więc w okresie przechodzenia z tzw. ideoplastyki do fizjoplastyki, na początku czasu "kryzysu twórczego". 
Oto efekty działań dzieci plemienia Harasiis:


czwartek, 25 czerwca 2015

Rysunki dzieci: Oman cz. 1

Wszystkie rysunki dzieci, które uczestniczyły w warsztatach w Papui Zachodniej, Omanie i w Polsce - na Śląsku zostały już zeskanowane i posegregowane. Wraz z fotografiami i nazwiskami ich autorów na potrzeby strony internetowej przygotowałem plansze. Prace dzieci papuaskich zaprezentowałem już wcześniej, teraz publikuję efekty rysunkowe dzieci ludu Harasis ze środkowego Omanu. O ile w papuaskiej Dolinie Baliem i w Katowicach otrzymałem zgodę od władz szkoły na przeprowadzenie warsztatów w ich placówkach, w muzułmańskim Omanie się to nie udało. Tylko dzięki pomocy i gościnności pana Abud Saida (na zdjęciu obok, ten ciemniejszy ;)), u którego mieszkałem, moja podróż do Omanu nie była daremna. Zorganizował on grupę dzieci, która bawiła się nieopodal jego domu i udostępnił mi swój gabinet do pracy.

Pierwszym tematem rysunkowym była przeszłość, którą dzieci znały z opowieści rodziców, kiedy ci prowadzili jeszcze wędrowny tryb życia i zamieszkiwali na pustyni, bez dostępu do wody, organizowali kilkutygodniowe karawany na północ w celu wymiany produktów. Wszyscy Harasis żyli w większej symbiozie, byli od siebie bardziej zależni. 

środa, 17 czerwca 2015

Warsztaty plastyczne z dziećmi ze szkoły podstawowej nr 53 w Katowicach - Nikiszowcu

Dziś przeprowadziłem ostatnie z zamierzonych warsztatów projektu "Płynna tożsamość", na swoim rodzinnym, śląskim terenie. Wybrałem szkołę podstawową w Katowicach - Nikiszowcu, z uwagi na jej położenie przy Kopalni Węgla Kamiennego "Wieczorek". Dzieci poproszone o narysowanie wspomnień swoich rodziców i dziadków oraz własnych wizji przeszłości, często odnosiły się do tradycji górniczej. Niektórzy rysowali charakterystyczne zabudowania dzielnicy Nikiszowiec. Rysunki dotyczące przyszłości były na ogół bardzo futurystyczne i swoboda wyobraźni powodowała, że ten temat uczniom bardziej odpowiadał.
Pracowałem z klasą IVa, czyli z dziećmi w wieku 10-11 lat. W grupie około 20 dzieci tylko kilkoro rodziców nie wyraziło zgody na fotografowanie swoich pociech oraz wymienianie ich nazwiska jako autorów rysunków, co wiąże się z tym, że nie zostaną ujęte na stronie internetowej oraz w publikacji podsumowującej warsztaty. Dlatego na załączonych niżej fotografiach są tylko dwa rzędy ławek z uczniami. Publikacja wydana drukiem będzie obejmowała też wcześniejsze moje warsztaty z dziećmi w Papui Zachodniej i Omanie. Fundusze na ten projekt otrzymałem z Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, w ramach środków na badania własne. 
Dziękuję za pomoc dyrekcji szkoły, nauczycielom, rodzicom i dzieciom :)


Na razie ogólne zdjęcia z dzisiejszych warsztatów.