środa, 1 lipca 2015

Rysunki dzieci: Katowice-Nikiszowiec

Nikiszowiec był ostatnim miejscem, w którym prowadziłem działania plastyczne z dziećmi. Miały miejsce 3 tygodnie temu w szkole podstawowej nr 53 w klasie IVa, w której rodzice większości dzieci wyraziły zgodę na publikowanie prac swoich pociech wraz z fotografią i podaniem nazwiska. W ich rysunkach dotyczących przeszłości znalazły się oczywiście wątki górnicze, ale też niektórzy odnosili się do unikatowej architektury tej robotniczej dzielnicy.
Drugi temat dotyczący wizji najbliższej przyszłości. Śląskie dzieci wykonały prace znacznie różniące się od tego, co rysowali ich rówieśnicy z Papui i Omanu. Przeważały wątki fantastyczne i bajkowe, oderwane od rzeczywistości. Były też jednak rysunki zaangażowane ekologicznie i katastroficzne.Obecnie opracowuję już publikację podsumowującą ten rysunkowy projekt. Oprócz reprodukcji prac dzieci znajdzie się obszerny wstęp mojego autorstwa oraz tekst główny osoby kompetentnej, analizujący materiał rysunkowy, próbujący podsumować i ogólnie "zdiagnozować' stan poszczególnych kultur, z których pochodziły dzieci, być może też porównać je pomiędzy sobą. Publikacja będzie dwujęzyczna, dzięki środkom przyznanym mi przez Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, powinna ukazać się najpóźniej do końca roku. Mam nadzieję, że zostanie wydrukowana do połowy września.
Szczególnie zależy mi, by dostarczyć egzemplarze do miejsc, w których prowadziłem badania, szczególnie do Doliny Baliem w Papui. Być może fakt, że prace dzieci znajdą się drukiem w książce, zostaną opisane i przeanalizowane, uświadomi ich autorom wyjątkowość własnej kultury i tradycji, uchroni przed wpływami obcymi, przynajmniej w jakimś stopniu i na jakiś czas...
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz